Connect
SƠN KẺ VẠCH BÃI ĐỔ XE
Sử dụng của sơn vạch kẻ đường giao thông
Sơn vạch kẻ đường được sử dụng trong các công trình kiến trúc giao thông và đời sống rất rộng. Rõ ràng là :
Sử dụng cho các loại vạch kẻ đường nằm đứng và ngang
Sử dụng để kẻ đường trong các bãi giữ xe, chuỗi phân chổ đứng phân ô để xe
Sơn trong tầng hầm : chuỗi vạch thay đổi lối đi
Sơn vạch nền nhà máy : phân bố lối di chuyển, địa điểm làm việc , ...
Sơn vạch trong các gara xe hơi : phân khu, hướng dẫn, tương trợ cho công nhân
#sonkẻduòngrẻtạiquạn4
#son_kẻ_duòng_rẻ_tại_quạn_4
https://thicongsongiaothong.vn/son-ke-vach-bai-do-xe/