Connect
Contact Information
Address
169 Trần Huy Liệu, Phường 8, Phú Nhuận
Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Other Accounts

Basic Information
Gender
Male
Birth Year
1990

About
Bio
BBTex chuyên cung cấp vải sợi tre được gia công theo yêu cầu từ kiểu dệt đến màu sắc. Thành phẩm được tạo ra luôn chính x?