Connect
Contact Information
Address
138 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Basic Information
Gender
Male
Birth Year
1990

About
Bio
Cung cấp thông tin đến mẹ và bé, hướng dẫn chăm sóc, sản phẩm mẹ và bé