Connect
Contact Information
Address
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh, Vietnam

About
Bio
"CEO Nguyễn Văn Tiền hiện đang là giám đốc điều hành tại Hồng Gia Yến. Hiện nay trên thị trường yến sào Việt Nam, Hồng Gi