Connect
Contact Information
Address
Ho Chi Minh
Ho Chi Minh, Vietnam

Basic Information
Gender
Male
Birth Year
1990
Interests
Women

Work and Education
Works at
Group T
Studied at
Gia Dinh

About
Bio
Mạng 5G có lẽ là cụm từ mà nhiều khách hàng tìm kiếm hiện nay bởi những hứa hẹn tuyệt vời của nó. Bạn có thể sử dụng