Connect
Contact Information
Address
ho chi minH, Vietnam
Other Accounts

About
Bio
Tuy nhiên, tính hợp pháp của Forex tại thị trường Việt Nam vẫn còn mở, không có luật cụ thể, không có lệnh cấm nhưng chưa