Connect
Contact Information
Address
57B Thị trấn Lâm, Ý Yên
Nam Định, Vietnam
Other Accounts

Basic Information
Gender
Male
Birth Year
1994

About
Bio
dodongbatien.com địa chỉ đúc đồng có truyền thống hơn 100 năm tại Ý Yên - Nam Định với những mẫu tượng đồng, chuông đồng