Connect
Contact Information
Address
Số 24H Khu Phố 3, Hố Nai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Số 24H Khu Phố 3, Hố Nai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam
Other Accounts

Basic Information
Gender
Male
Birth Year
1980

Work and Education
Works at
079 2425257

About
Bio
https://www.excelketoan.net - Hướng dẫn làm kế toán và báo cáo tài chính chuyên nghiệp với excel qua những thủ thuật excel cơ bản v