Connect
Contact Information
Address
số 4, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
hanoi, Vietnam

About
Bio
Tổng kho hóa chất Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hóa chất, phục vụ trong các ngành cô