Connect
Là dòng quạt dân dụng chuyên dụng chuyên được lắp đặt và khắc phục tăng áp, cấp mùi, cấp khí tươi, hút khói, hút mùi cho hệ thống tòa nhà.
Xem chi tiết tại: https://quathutcongnghiep.vn/tin-tuc-moi/quat-hut-mui-noi-ong-phi-100/
Hoặc: https://twitter.com/HutCong/status/1473903666163642369?s=20
Website: https://quathutcongnghiep.vn/
Email: kd@anphuquygroup.com
Google Map: https://goo.gl/maps/fAQiqQwfQyGFeXnH6
#quathutmuinoiong
Quạt ly tâm hay quạt hút ly tâm chịu nhiệt có lưu lượng, áp suất lớn, độ ồn bé để dùng hút khói
Xem chi tiết tại:
https://quathutcongnghiep.vn/tin-tuc-moi/quat-ly-tam-chiu-nhiet-la-gi-va-ung-dung-trong-he-thong-pccc/
Website: https://quathutcongnghiep.vn/
Email: kd@anphuquygroup.com
Google Map: https://goo.gl/maps/fAQiqQwfQyGFeXnH6
Cột áp quạt là đại lượng cho ta biết áp lực tổn thất lên đường ống gió để bạn có thể lựa chọn loại ống và độ dày đường ống gió phù hợp với số lượng quạt đang chạy tại môi trường làm việc.
Xem chi tiết tại: https://quathutcongnghiep.vn/tin-tuc-moi/cot-ap-quat-hut-la-gi/
Website: https://quathutcongnghiep.vn/
Email: kd@anphuquygroup.com
Google Map: https://goo.gl/maps/fAQiqQwfQyGFeXnH6
#cotapquat
Quạt hút xách tay Soffnet SHT-20 thiết kế xách tay nhẹ nhàng, gọn lẹ cùng lưu lượng hút vô cùng mạnh mẽ
Xem chi tiết tại: https://quathutcongnghiep.vn/tin-tuc-moi/quat-hut-xach-tay-soffnet-sht-20-ban-o-dau/
Hoặc: https://twitter.com/HutCong/status/1466691724852416512?s=20
Website: https://quathutcongnghiep.vn/
Email: kd@anphuquygroup.com
Google Map: https://goo.gl/maps/fAQiqQwfQyGFeXnH6
#quathutxachtaysht20
Quạt ly tâm trực tiếp và gián tiếp có những đặc điểm và tính năng sử dụng khác nhau về cấu tạo, tính năng và cả môi trường thích hợp sử dụng.
Xem chi tiết tại: https://quathutcongnghiep.vn/tin-tuc-moi/su-khac-nhau-cua-quat-ly-tam-gian-tiep-va-quat-ly-tam-truc-tiep/
Hoặc: https://twitter.com/HutCong/status/1461528445851078660?s=20
Website: https://quathutcongnghiep.vn/
Email: kd@anphuquygroup.com
#quatlytamgiantiep #quatlytamtructiep
Quạt hút mùi 600 có lưu lượng gió lớn, độ ồn thấp, vận hành ổn định, dễ dàng lắp đặt ở nhiều không gian khác nhau.
Xem chi tiết tại:
https://quathutcongnghiep.vn/tin-tuc-moi/mua-quat-hut-am-tran-600x600-o-dau/
Hoặc:
https://twitter.com/HutCong/status/1453556163371405316?s=20
Website: http://quathutcongnghiep.vn/
Email: sale.anphuquy@gmail.com
Google Map: https://goo.gl/maps/fAQiqQwfQyGFeXnH6
#quathutamtran600x600