Connect
Quạt thông gió công nghiệp 500x500 là đảm bảo cho hệ thống khí lưu thông tốt, hút gió nóng và thổi gió mát.
Xem chi tiết tại: https://quathutcongnghiep.vn/tin-tuc-moi/quat-hut-500-quat-hut-cong-nghiep-500x500/
Hoặc: https://twitter.com/HutCong/status/1448104114135568385?s=20
Website: http://quathutcongnghiep.vn/
Email: sale.anphuquy@gmail.com
Google Map: https://goo.gl/maps/fAQiqQwfQyGFeXnH6
#quathutcongnghiep500x500
Quạt 800×800 hút hơi nóng hơi nhiệt tỏa ra, nhu cầu thông gió, giảm nhiệt, trao đổi không khí.
Xem chi tiết tại: https://quathutcongnghiep.vn/tin-tuc-moi/lap-quat-hut-cong-nghiep-800x800-o-dau/
Website: http://quathutcongnghiep.vn/
Email: sale.anphuquy@gmail.com
Google Map: https://goo.gl/maps/fAQiqQwfQyGFeXnH6
#quathutcongnghiep800x800
kPa được ứng dụng để đo áp suất công nghiệp cho các thiết bị như quạt hút, máy nén, máy đẩy,…
Xem chi tiết tại: https://quathutcongnghiep.vn/tin-tuc-moi/kpa-la-gi-1-kpa-bang-bao-nhieu-pa/
Hoặc: https://twitter.com/HutCong/status/1440614624307519494?s=20
Website: http://quathutcongnghiep.vn/
Email: sale.anphuquy@gmail.com
Google Map: https://goo.gl/maps/fAQiqQwfQyGFeXnH6
#kpalagi #quatlytam
Cả hai dòng quạt ly tâm và hướng trục đều hút hơi nóng, hút khí thải, khói bụi hay các cặn bụi bẩn lẫn trong không khí…
Xem chi tiết tại: https://quathutcongnghiep.vn/tin-tuc-moi/so-sanh-quat-huong-truc-va-quat-ly-tam/
Hoặc: https://twitter.com/HutCong/status/1439144814486773760?s=20
Website: http://quathutcongnghiep.vn/
Email: sale.anphuquy@gmail.com
Google Map: https://goo.gl/maps/fAQiqQwfQyGFeXnH6
#quathuongtrucvaquatlytam