Connect
Contact Information
Address
423 Chu Văn An, Phường 12, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh, Vietnam
Other Accounts

About
Bio
Saigon List - nơi chuyên chia sẻ những đánh giá khách quan nhất. Đây là nơi các bạn tìm đến để tham khảo những bảng tin hữu í