Connect
Contact Information
Address
Da Nang, Viet Nam
Da Nang, Vietnam
Other Accounts

Basic Information
Gender
Male
Birth Year
1990

About
Bio
Splanet là nơi chia sẻ các kiến thức và rèn luyện kỹ năng số (Digital Marketing) với mục đích cuối cùng là kiếm tiền Online.