Connect
Contact Information
Address
30 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Ha Noi, Vietnam

Basic Information
Gender
Male

About
Bio
Viện nha khoa Vidental là đơn vị hàng đầu trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nha khoa.