Connect
Contact Information
Address
36A Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, TP. HCM
Hồ Chí Minh, Vietnam

Basic Information
Gender
Female
Birth Year
1996
Interests
Women

Work and Education
Works at
36A Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, TP. HCM
Studied at
World Art View

About
Bio
Học viện thẩm mỹ World Art View dạy trang điểm, dạy phun xăm, dạy nối mi. Đào tạo nghề theo tiêu chuẩn quốc tế, dịch vụ là