Connect
Contact Information
Address
https://twitter.com/xauusdvn
Ho Chi Minh, Viet Nam, Vietnam
Other Accounts

Basic Information
Gender
Male
Birth Year
1994
Interests
Women

About
Bio
XAUUSD là trang web cung cấp biểu đồ giá Vàng trên Đô la Mỹ. Biểu đồ phân tích kỹ thuật giá vàng trực tuyến.