Connect
Contact Information
Address
130C Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh, Vietnam

Basic Information
Gender
Male
Birth Year
1990
Interests
Men

About
Bio
Xe nước mía mini Việt Thống là sản phẩm được sản xuất và thiết kế nhỏ gọn, tủ kính tiện dụng và được trang bị máy ?