Connect
Contact Information
Address
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh, Vietnam
Other Accounts

About
Bio
Xưởng tre trúc - Chuyên cung cấp tre trúc nguyên liệu, mành tre trúc, bình phong tre trúc, bàn ghế tre trúc, mê bồ, ván tre, sàn tre, th