Connect
Nằm Mơ Thấy Đánh Nhau Với Người Lạ

Đánh nhau thực sự là không tốt. Đánh nhau là việc thể hiện cho sự nông nổi, ngông cuồng xốc nổi của tuổi trẻ. Do đó, không ai muốn là nằm mơ thấy việc đánh nhau cả.

Nguồn: https://thegdian.com/mo-thay-danh-nhau-voi-nguoi-la
#thegdian #somolode #giaimagiacmo #somo #tintuc #bangtralode #chiemtinhhoc