Connect
Màu sắc sofa phù hợp với người mệnh Kim
Theo quy luật ngũ hành thì Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy. Bởi vậy gia chủ mệnh Kim nên lựa chọn các màu sắc cho sofa phòng khách theo hành Kim và Thổ.
Chi tiết: https://zito.vn/sofa-go-hop-menh-kim/
#zito #noithathiendai #sofago #sofa