Connect
Nếu bạn sử dụng camera thì không thể không biết đến sản phẩm đầu ghi hình. Những hiện nay có 2 loại là NVR và DVR, vậy thực chất NVR là gì và DVR là gì. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài tin này của camerahanwha ngay sau đây.

Nguồn: https://camerahanwha.vn/nvr-la-gi-va-dvr-la-gi
#nvrlagi
#dvrlagi
#nvrvadnr