Connect
Contact Information
Address
Số 35 ngõ 1 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội Số 35 ngõ 1 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội
Ha Noi, Vietnam

Basic Information
Birth Year
1990

About
Bio
https://cenlyvietnam.vn/ - Công ty TNHH Cenly Organic “Kinh doanh bằng tâm và phục vụ khách hàng với cả tấm lòng” chính là kim chỉ nam