Connect
Contact Information
Address
207/6 Trần Bình Trọng. P3. Q5 TPHCM 207/6 Trần Bình Trọng. P3. Q5 TPHCM
HCM, Vietnam

Basic Information
Birth Year
1990

About
Bio
http://dongtrunghathaogiabao.com/ Đông Trùng Hạ Thảo Gia Bảo là đơn vị hàng đầu sản xuất, cung cấp và chuyển giao công nghệ các s