Connect
Huỳnh Kim Trung giám đốc của công ty Quảng Cáo Gia Phát ADV, một trong những đơn vị hàng đầu trong ngành làm bảng hiệu quảng cáo tại TP HCM.
Thông tin liên hệ:
Website: https://lambienhieu.vn/
Địa chỉ: 25 Đường D11, Tây Thạnh, Tân Phú, HCM
SĐT: 903098643
https://disqus.com/by/trung47/
https://gitlab.com/huynhtrung
https://about.me/huynhtrung
https://issuu.com/trung47
https://www.patreon.com/user?u=47512518