Connect
Contact Information
Address
C9 Mandarin Garden, Đ. Hoàng Minh Giám, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Ha Noi, Vietnam

About
Bio
Tập đoàn hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực phụ kiện cho cửa sổ và cửa đi, với 18 nhà máy sản xuất và hơn 40 chi nhánh