Connect
Contact Information
Address
52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Ha Noi, Vietnam

Basic Information
Birth Year
1990

About
Bio
https://thuvienchungkhoan.vn/ - Thư Viện Chứng Khoán là website cung cấp kiến thức đầu tư chứng khoán từ cơ bản đến chuyên sâu đ?