Connect
Kệ trung tải là thiết bị quan trọng trong kinh doanh sản xuất mọi lĩnh vực. Gồm các bộ phận quan trọng giúp kệ có đươc sự bền chắc như chân omega, sàn tôn, ốc vít, trụ thép.
<a href= "http://cokhi3s.vn/ke-trung-tai/"; target="_blank"> kệ trung tải </a>