Connect
Được gọi là kệ sắt v lỗ vì kệ có các khung trụ V. Nó có các lỗ ngang và dọc trên thân nhằm mục đích cố định các tầng cũng như kết cấu kệ.

Được xếp vào loại kệ siêu nhẹ, khoảng dưới 180 kg / tầng. Loại kệ này được sử dụng phổ biến tại các văn phòng để lưu trữ hồ sơ, tài liệu, vật tư bán hàng, ...
http://cokhi3s.vn/ke-sat-v-lo/