Connect
Hệ thống thông gió tầng hầm giúp thông gió, xử lý khói, bụi bẩn và các chất độc hại có trong không khí dưới tầng hầm.
Xem chi tiết: https://quathutcongnghiep.vn/tin-tuc-moi/2-loai-quat-hut-cho-tang-ham-ban-chay/
Hoặc: https://twitter.com/HutCong/status/1435857591112900608?s=20
Website: http://quathutcongnghiep.vn/
Email: kd@anphuquygroup.com
Google Map: https://goo.gl/maps/fAQiqQwfQyGFeXnH6
#quathuttangham